Hawaiiana Bag (Large)

 • Jumbo beaded bag with bamboo handles
 • 100% Rayon
 • (Length x Height) - 12.5" x 15"
  • BG001-01
  • BG001-02
  • BG001-03
  • BG001-04
  • BG001-05
  • BG001-06
  • BG001-07
  • BG001-08
  • BG001-09
  • BG001-10